ประชุมสัมมนา"สิทธิประโยชน์ของบุคลากร และการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 16:12 น.

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "สิทธิประโยชน์ของบุคลากร และการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  เพื่อรับฟังเพื่อความรู้ ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ รวมทั้งแนวคิด,กระบวนการจัดตั้งและการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเป็นการร่วมจากหลายๆมหาวิทยาลัยเพื่อตั้งกองทุนฯกำหนดการประชุมสัมมนา
                เวลา 13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
                เวลา 13.00 - 13.30 น.     ร่วมพิจารณาให้ความเห็นคัดเลือกเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
                เวลา 13.30 - 13.45 น.     รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "สิทธิประโยชน์ของบุคลากร และการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" 
                                                        โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์
                                                                อาจารย์เฉลิมเกียรติ์  ปรัชญาพันธ์
                                                                อาจารย์ปราชญ์  ปรัชญาพันธ์


 
More Info

สถิติการเข้าชม

924742
วันนี้วันนี้87
เมื่อวานเมื่อวาน133
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้692
เดือนนี้เดือนนี้1134
ทั้งหมดทั้งหมด924742
ไอพีคุณ :3.237.16.173