ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฏาคม 2008 เวลา 23:31 น.

ปรัชญา
"มุ่งมั่นความเป็นกลาง ประสานความร่วมมือ ยึดถึอคุณธรรม พิทักษ์ประโยชน์ เพื่อมหาวิทยาลัย"

วิสัยทัศน์
"ศูนย์กลางความร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งมั่นความถูกต้องและเป็นธรรม

พันธกิจ
     1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย
     2. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
     3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
     4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

 
More Info

สถิติการเข้าชม

940352
วันนี้วันนี้54
เมื่อวานเมื่อวาน175
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้558
เดือนนี้เดือนนี้6307
ทั้งหมดทั้งหมด940352
ไอพีคุณ :3.237.31.191