การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ม.ราชภัฏเพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อ.ทัศนัย ทั่งทอง   
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 15:32 น.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ประธานสภาคณาจารย์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมลำพงอ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และที่ประชุมได้มีมติดังนี้
- ให้บริษัหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการบริหารกองทุนรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทังหมด
- กำหนดการลงนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นแห่งแรก 3 กุมภาพันธ์ 2555 
ส่วนความคืบหน้าทางสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 
More Info

สถิติการเข้าชม

959310
วันนี้วันนี้348
เมื่อวานเมื่อวาน658
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2311
เดือนนี้เดือนนี้4121
ทั้งหมดทั้งหมด959310
ไอพีคุณ :18.207.160.97