ความเป็นมาของสภาคณาจารย์และข้าราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฏาคม 2008 เวลา 11:36 น.

          สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นสภาที่ได้รับการตราไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ และ ๒๔ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ออกข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นวาระๆ มาแล้ว ดังนี้
สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดแรก ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ มีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์วิทยา รัตนศิริวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนแรก

          สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่สอง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ มีผู้ช่วยศาสตร์จารย์สาโรช เผือกบัวขาว เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ต่อมาได้ขอลาออกจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตร์จารย์ปัญญา ทองนิล เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแทน

          สภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ได้มีการแก้ไขข้อบังคับฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับ
เปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ มีสิทธิ์ในการสมัครเป็นกรรมการสภาและมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสภา และเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อบังคับใหม่ผลการเลือกตั้ง อาจารย์สุขุม หลานไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน ๑๖ คน ประกอบด้วย
         ๑) ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๔ คน
         ๒) ตัวแทนจากข้าราชพลเรือน จำนวน ๑ คน
         ๓) ตัวแทนจากลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน
         ๔) ตัวแทนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน ๔ คน
         ๕) ตัวแทนจากลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน
         ๖) ตัวแทนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน ๕ คน
กรรมการสภาชุดนี้มีวาระสามปีจะครบวาระในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

 
More Info

สถิติการเข้าชม

959284
วันนี้วันนี้322
เมื่อวานเมื่อวาน658
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2285
เดือนนี้เดือนนี้4095
ทั้งหมดทั้งหมด959284
ไอพีคุณ :18.207.160.97